focus on impact

Fókuszban a hatás

Az Erasmus + által támogatott Focus On Impact projekt célja, hogy a FRUIT OF CARE a dél-szlovákiai Fórum Intézettel közösen pozitív társadalmi hatásgenerálást elősegítő eszközöket dolgozzon ki. A projekt megvalósítása során különösen fontos volt, hogy a két szervezet lokális szakmai és nemzetközi networkje minél aktívabban bevonásra kerüljön, kihívásaik és igényeik a fejlesztési folyamat egészében, a kiindulástól a végső szolgáltatáscsomag fejlesztéséig megjelenjenek. A projekt fókuszában a társadalmi hatású befektetések állnak, a projekt indulásakor döntés született arról, hogy ennek értelmezését, hatókörét és az érintetti csoportok szempontjából is kibővítjük. Egyrészt a hagyományos pénzügyi befektetők, pénzügyi eszközökkel bírók mellett bevontuk az üzleti élet mindazon szereplőit, akik erőforrásaikat készek a misszió orientált szervezetekkel (társadalmi vállalkozások és civilek) való együttműködésekben használni. Másrészt a fenntarthatósági átmenet trendjéhez kapcsolódva, az egyre erősödő ESG szabályozásokra és a fogyasztók növekvő fenntarthatósági elvárásaira építve, megszólítottuk mindazokat az üzleti és állami szereplőket, akik aktívan részt kívánnak venni a társadalmi és a környezeti hatásgenerálásban és a szektorközi értékteremtésekben. Az eszközök és a szereplők szélesebb körével biztosítjuk a projekt eredményeként létrejött szolgáltatáscsomag életképességét. 

A projekt során az volt a célunk, hogy feltérképezzük azokat a kulcsterületeket, amelyek a fenntarthatósági szakterület fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. 

I. A feltérképezés első lépéseként fókuszcsoportokat szerveztünk, amelyekbe a fenntarthatóság és társadalmi hatásgenrálás, céges felelősségvállalás hazai és nemzetközi területen is aktív szereplőit hívtuk el. 

 • A beszélgetések során azonban nem csak a fenntarthatóság térképét rajzoltuk fel, megismerve a legfontosabb szereplőket és eszközöket, hanem a közös értékeket és a legfontosabb hiány területeket is feltérképeztük.
 • Ezek közül az egyik legfontosabb a közösség hiánya volt, amely akadályozza újabb együttműködések kialakulását, új eszközök és módszerek, illetve jógyakorlatok megismerését, illetve egy közös, szektorokon átívelő nyelvezet kialakulását is.
 • Mindezek alapján a Focus on Impact projekt elsődleges céljává a fenntarthatóság, vagy más néven pozitív és fenntartható társadalmi/környezeti hatásgenerálás elősegítése vált, szektorokon átívelő módon, különös tekintettel a vállalatok és a társadalmi fókuszú szervezetek együttműködésének támogatására.

II. A projekt eredményeként létrejött a jelen weboldal, ahol bemutatjuk a fenntartható társadalmi/környezeti hatásgenerálás (ökoszisztéma) térképét, amely segít a különböző szereplőknek saját szerepük felismerésében, azonosításában, további érintettek meghatározásában, emellett pedig konkrét, működő jógyakorlatok, eszközök és módszertanok megismerésében. 

III. A honlapon továbbá hatásgenerálás szempontjából kiemelten fontos kulcsterületekhez kapcsolódó szolgáltatásokat mutatunk be, amelyek a jelenlegi érettségi szinten segítenek az oldalra látogató szereplőknek abban, hogy belépjenek a fenntarthatóság irányában elkötelezettek közösségébe, azáltal, hogy saját területükön, a rendelkezésükre álló erőforrások felhasználásával olyan programokat valósítanak meg, illetve olyan eszközöket, módszereket adaptálnak, melyek egyértelműen képesek pozitív hatás generálására, a fenntarthatósági törekvések támogatására.

Célcsoportok

A célunk tehát, hogy a fenntarthatósági szemléletmód elterjedéséhez járuljunk hozzá, megszólítva azokat a szereplőket, akik meghatározó jelentőségűek abban, hogy a társadalmi és környezeti felelősségvállalás általános gyakorlattá váljon a gazdasági életben, ill. az állami szerepvállalásban egyaránt. 

Ilyen szereplők a civil és nonprofit szervezetek, a társadalmi vállalkozások és a társadalmi innovációval foglalkozók, akik számára a fenntarthatósági szemléletmód fősodorba kerülése lehetőséget jelent értékeik, eredményeik és tudásuk szélesebb körben való alkalmazására. Számukra elsősorban kapcsolódási pontokat és hálózatépítési lehetőséget szeretnénk adni, illletve egy platformot, ahol saját szolgáltatásaik és megoldásaik fejlesztését és értékesítését végezhetik. 

Célunk és feladatunk helyi közösségek és önkormányzatok megszólítása, szerepük és feladataik azonosításával, hatásgeneráló tevékenységük tudatosításával és láthatóvá tételével. 

A fenntarthatósági területen dolgozó, gyakran nagyvállalati háttérrel bíró, sokszínű szakértői kört is szeretnénk megszólítani. Ők azok, akik komoly gyakorlattal bírnak és a leginkább tisztában vannak a legújabb trendekkel, komoly tapasztalattal bírnak a fenntarthatóság megannyi területén. Legyen az jelentéstétel, audit, vagy kommunikáció, közösségi programok, vagy munkavállalói brandépítés, környezetvédelmi, vagy társadalmi programok megvalósítása és megannyi, a fenntarthatósághoz kapcsolódó terület. Számukra a platform lehetővé teszi, hogy szakmai fejlődésüket és eredményeiket kommunikálják, valamint tudásukat és ötleteiket új projektek generálásával és adaptálásával a szervezeti kereteken túllépve, még szélesebb körben és hatással tudják felhasználni.    

focus on impact

FÓKUSZBAN
A HATÁS

Fenntarthatósági közösség ökoszisztéma térképe

Screenshot 2023 08 08 at 16.19.46

Fenntarthatósági ökoszisztéma térkép

Az elmúlt években fogalmazódott meg bennünk, társadalmi innovációs és társadalmi vállalkozás szakértőkben, hogy a fenntarthatósági szemléletmód elterjedéséhez – és ennek hatására a változáshoz – beszélgetésekre, közös gondolkodásra van szükségünk. Egy “helyre”, ahol hasonló értékrendű emberek találkozhatnak, ahol lehetőségük van vágyaikat, ötleteiket és küzdelmeiket megosztani. Egy olyan közösségre, ahol különböző hátterű, eltérő szektorokból és iparágakból érkező emberek találkozhatnak. A Focus on Impact projekt keretében indítottunk el egy beszélgetés sorozatot, melynek keretében körbejártuk a fenntarthatóság iránt elkötelezettek igényeit, megismertünk néhány jógyakorlatot, illetve leraktuk egy sokszínű közösség alapjait. Olyan szakemberekkel beszélgettünk, akik a fenntarthatóság területén komoly hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkeznek, és akik – bár eltérő háttérből érkeznek – a gazdaság és a társadalom fenntarthatóbbá tételében vesznek részt évek óta, vállalati, finanszírozói, támogatáspolitikai, ökoszisztéma építő, vagy civil/társadalmi vállalkozói szerepben. Ezeknek az alkalmaknak és számtalan négyszemközti beszélgetésnek köszönhetően ma már tisztábban látjuk, hogy mire gondoltunk.

01 1600 × 650px
Fenntarthatóság

Fókuszban a hatás podcastok

A szolgáltatáscsomag fejlesztésében a nemzetközi szakértőktől kapott inputok alapján tudtuk a szolgáltatáscsomag keretrendszerét véglegesíteni és a szolgáltatási elemeket kidolgozni. A nemzetközi workshop sikere arra buzdított bennünket,

Tovább olvasom »
Focus On Impact fokuszcsoport scaled e1692622626482
Fenntarthatóság

Fókuszcsoportok Budapesten

A hazai fenntarthatósági ökoszisztéma képviselőinek részvételével két fókuszcsoportot rendeztünk (2022. decemberében és 2023. januárjában) a Fókuszban a hatás Erasmus+ által támogatott projekt keretében. A magyarországi fenntarthatósági

Tovább olvasom »
FRDC
fruit of care logo ajandekamivelketszeradsz new200tr

Focus On Impact projektről röviden

2022. szeptemberétől indult el a Focus On Impact projekt, amelynek a célja a hatásalapú befektetések és együttműködések gyakorlatát segítő szolgáltatáscsomag fejlesztés volt. A projektet a FRUIT OF CARE a dél-szlovákiai Fórum Intézettel valósította meg az elmúlt 10 hónapban. A projekt négy egymásra épülő elemből állt: 

 1. Projekt találkozók
  • A két szervezet szakemberei rendszeres időközönként szakmai párbeszédet folytattunk. Az első projekt találkozók során ismertük meg a hatás befektetés magyarországi, illetve szlovákiai helyzetét, valamint a lokális jellemzőket. A hatás befektetési tér régiós jellemzői miatt úgy döntöttünk, hogy a társadalmi ügyek pénzügyi támogatói mellé azokat is bevonjuk, akik gazdasági erőforrásaikat készek pozitív társadalmi és környezeti ügyek megvalósítása érdekében, jellemzően szektorközi együttműködésekben mozgosítani. Továbbá a helyzetelemzés során feltárásra került az is, hogy a projekt célcsoportját a gazdasági szereplők körében egyre nagyobb szerepet játszó fenntarthatósági területen dolgozó szakemberek és szervezetek irányába is kiszélesítjük.  
  • A projekt megvalósítása során a két szervezet szakértői rendszeresen online csatornákon és személyesen egyeztettek a projekt megvalósításáról és a szakmai tevékenységekről. Az első személyes találkozóra Budapesten került sor 2022. november 2-3-án, amelynek a témája a fókuszcsoportok szervezése és módszertana volt. A második személyes projekt találkozóra a szlovákiai Somorján került sor 2023. február 1-2 között, amelynek fókuszában a fókuszcsoportok eredményeinek feldolgozása, illetve a szolgáltatáscsomag célcsoportjának és keretrendszerének a meghatározása állt. A harmadik személyes projekt találkozóra 2023. május 16-án Budapesten került sor, amelyen a szolgáltatáscsomag véglegesítését, illetve a podcastok tervezését és a felvételek szervezését kezdtük el.  
 2. Fókusz csoportok
  • A Fókuszban a hatás szolgáltatáscsomag fejlesztési folyamatát fókuszcsoportok szervezésével indítottuk. A magyarországi fókuszcsoportokra közel 100 szakembert hívtunk el, a két fókuszcsoporton összesen  25 szakember vett részt. A fókuszcsoporton a hatás fókuszú ökoszisztéma térkép, illetve fontos hiányterületek kerültek feltérképezése. A magyarországi fókuszcsoportok helyszínét és a cateringet az UniCredit Bank ingyenesen biztosította.  
  • A két partnerszervezet folyamatosan egyezetett a fókuszcsoportok eredményéről és a két országban megtartott 4 rendezvény eredmény alapján került meghatározásra a szolgáltatáscsomag célcsoportja és keretrendszere. 
 3. Szolgáltatási csomag fejlesztése nemzetközi szakemberek bevonásával
  • A fókuszcsoportokban feltérképezett hiányterületek alapján kezdtük el a szolgáltatáscsomag fejlesztését. A szolgáltatáscsomaggal célunk az volt, hogy a fenntarthatóság éthoszban létrejövő üzleti és társadalmi szereplők közötti együttműködéseket segítsük.   
  • A Somorján megrendezett kétnapos nemzetközi workshopon négy témakörben nemzetközi tapasztalattal és kitenkitéssel bíró szakértők bevonásával kerekasztalokat szerveztünk. A kerekasztalok a következő témakörökben kerültek megrendezésre: társadalmi hatásmérés gyakorlata és trendjei, az inkluzív beszerzés, mint a társadalmi és hagyományos vállalkozások hatás alapú együttműködési eszköze, a társadalmi vállalkozások finanszírozása és annak korlátai, valamint a szektorközi együttműködések és jógyakorlatok. A meghívott nemzetközi szakértők tanácsaikkal jelentősen hozzájárultak a Focus On Impact projekt hatásalapú együttműködéseket segítő szolgáltatáscsomag elemeinek kidolgozásához.  
 4. Disszemináció
  • A projekt keretében három podcastot tudtunk rögzíteni, amelyekben a Fókuszban a hatás szolgáltatáscsomag egyes elemeit mutatjuk be vendégeinkkel közösen. A terveink szerint a többi szolgáltatás elem bemutatására a későbbiekben kerül majd sor.  
  • A Beszélgetés a hatásmérésről podcastban a FRUIT OF CARE társadalmi vállalkozás vezetője Jakab Áron és az új módszertan kidolgozásában résztvevő Majoros Zsuzsanna beszélgetnek a társadalmi hatásmérés trendjeiről, korlátairól, illetve bemutatják az új módszertant. Ezt követően pedig a FRUIT OF CARE két beszállítója, illetve az ott dolgozók mutatkoznak be. Mesélnek a szervezet pozitív közösségi hatásairól, a dolgozók pedig saját történetükön keresztül mesélnek a pozitív hatásokról. 
  • A Beszélgetés a finanszírozásról podcastban Bolyán Róberttel (UniCredit Bank) és Károlyi Antallal (SignCoders) beszélgetünk társadalmi vállalkozások finanszírozásról, a rendelkezésükre álló pénzügyi eszközökről. Annak érdekében, hogy gyakorlati tanácsokkal és alapismeretekkel segítsük a társadalmi vállalkozásokat és a misszió orientált szervezeteket üzleti tevékenységük finanszírozásában.  
  • A Beszélgetés partnerségekről Majoros Zsuzsanna vendégeivel a szektorközi együttműködésekről és annak egy jó gyakorlatáról beszélget. A Bridge to Benefits mesterkurzus célja, hogy támogassa a mikro-, kis- és középvállalkozásokat az ESG-jelentéstételi kötelezettségre történő felkészülésben, mindeközben pedig tudatosítsa ebben a célcsoportban is azt, hogy a jövőállóság és felelősségvállalás üzleti szempontból is megtérülő befektetés. 
HU ERASMUS

A projektet az Európai Unió ERASMUS+  Kis léptékű partnerségek programja támogatta. Szerződésszám: 2022-1-SK01-KA210-ADU-000082682