Bolt – Általános szerződési feltételek

1. Általános szabályok

1.1       A FRUIT OF CARE Nonprofit Kft. 2010 óta dolgozik a fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjáért, az innováció és az üzlet eszközével. Az eredeti cél az volt, hogy a design eszközével és magas szakmai támogatással a fogyatékos emberek piacképes termékek előállítására legyenek képesek. Az ügyfeleink számára pedig lehetővé tettük, hogy ne csak kiváló kézműves termékekhez jussanak hozzá, hanem vásárlásukkal hátrányos helyzetű emberek munkajövedelem szerzését és társadalmi integrációját segítsék. A FRUIT OF CARE az elmúlt években több tucat fogyatékos és hátrányos helyzetű ember foglalkoztatásához járult hozzá, több mint százezer cégajándékot és üdvözlőlapot értékesített közel száz cégnek és magánemberek sokaságának. A cég az eredeti víziót kiszélesítve a hazai társadalmi ügyek támogatásának gyűjtőhelyévé kíván válni, biztosítva a segíteni kívánó vállalatok és vásárlók számára, hogy a társadalmi ügyek minél szélesebb körét tudják támogatni, összekapcsolva azt az ajándékozás gesztusával. A FRUIT OF CARE által kínált valamennyi termék direkt pozitív társadalmi és környezeti hatással bír, konkrét társadalmi és környezeti probléma megoldásához járul hozzá.

1.2       Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az általunk Önnek nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételének, valamint az adománygyűjtés szabályait tartalmazza. Kereskedelmi szolgáltatáson a https://fruitofcare.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) leadott megrendelések útján létrejött, ingó dolgok, azaz termékcsomagok (a továbbiakban: „Áru”) adásvételére és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések szerinti szolgáltatások értendők.

1.3       Weboldalunkat a következő tárhelyszolgáltató üzemelteti: Trust-IT Kft. (1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A, levelezési cím: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A, e-mail: info@trustit.hu).

1.4       Amennyiben Ön belép a Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak –, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Ön nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

1.5       Fenntartunk magunknak minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a hozzájárulásunk nélkül.  A Weboldalon megjelenő tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

2. A weboldal felületei

2.1       A weboldalon a „Bolt” menüpont kiválasztásával Ön természetes személyként és a jogi személyként egyaránt vásárolhat, vagy vehet igénybe szolgáltatásokat (a továbbiakban: Bolt).

2.2       A „Cégeknek” menüpont kiválasztásával Ön kizárólag akkor vásárolhat, illetve vehet igénybe szolgáltatásokat, ha a megrendelő jogi személy (a továbbiakban: Cégeknek). Ezen felületen tehát kizárólag céges ügyfeleink számára nyújtunk szolgáltatásokat. 

2.3       A jelen ÁSZF a „Bolt” felület használatával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

3. A Bolt felület használata

3.1 A regisztráció és a Fiók menüpont használata

3.1.1    A Weboldalon „Fiókom” menüpont ikonra kattintva juthat el a regisztrációs és belépési felületre. 

3.1.2    A Weboldalon csak 18. életévet betöltött személy regisztrálhat. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadnia: e-mail címét, jelszavát. A regisztráció során, illetve azt követően a későbbiekben is a következő adatok megadására van lehetőség: név, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. A sikeres regisztrációról a rendszer e-mailben visszaigazolást küld Önnek. A regisztráció törlésére bármikor van lehetősége.

3.1.3    A regisztráció során megadott adatok helyességért Ön felel. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, azaz abból jog vagy kötelezettség nem keletkezik. A felelősségünket teljes mértékben kizárjuk, ha Ön más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Az adatok helytelen megadásából eredő valamennyi kár Önt terheli. Az adatbeviteli hibákat a Fiókom oldalon vagy a megrendelés leadását megelőzően javíthatja.

3.1.4    Amennyiben rendelkezik fiókkal, akkor a felhasználónév és jelszó megadásával a „Fiókom” menüpontban tud belépni fiókjába a vásárlás bármely pontján. Amennyiben jelszavát elfelejtette, úgy felhasználónév, vagy e-mail cím megadásával tud új jelszót igényelni. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha az Ön felhasználó neve és/vagy jelszava nekünk fel nem róható okból illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válik.

3.1.5    A webáruházban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak. Abban az esetben, hogyha az ajándékcsomagban alkohol tartalmú ital van, a futár az átadásnál ellenőrizheti, hogy a vásárló a 18. életévét betöltötte-e.

3.2 A Boltban található Áruk

3.2.1    A Boltban Ön Áruként jellemzően termékcsomagokat rendelhet meg. Ön kizárólag olyan Áru tekintetében adhatja le megrendelését, amelyet a Weboldalunkon eladásra kínálunk. Az Áru egyes tulajdonságai a Weboldalon, az adott Áru leírásában szerepelnek. A megrendelt Áruk darabszáma vonatkozásában mennyiségi korlátokat alkalmazhatunk, amely tényt a Weboldalon feltüntetjük a korlátozással érintett Áruknál.

3.2.2    A megjelenített Áruk kizárólag a Weboldalon rendelhetők meg. A Weboldalon részletesen feltüntetjük az Áru nevét, leírását, valamint arról fotót jelenítünk meg. Az Áruk adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és az Áru tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.2.3    Amennyiben Ön jogi személyként vásárol, úgy tájékoztatjuk arról, hogy a Weboldalon kizárólag kiskereskedelmi tevékenység keretében értékesítjük Árunkat, így jogi személyként kizárólag akkor adható le megrendelés, ha a jogi személy végső felhasználónak minősül. Jogi személy vásárló esetén abban az esetben, ha az Árut a jogi személy tevékenységi körében (viszonteladóként) kívánják felhasználni, úgy a felhasználás megkezdését megelőzően vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

3.2.4    Az Áru vételára az egyes Áruk tekintetében a Weboldalon kerül rögzítésre. A feltüntetett vételárak minden esetben bruttó, azaz általános forgalmi adóval növelt árak. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A feltüntetett Vételár egységár, azaz egy darab Áru (jellemzően termékcsomag) vételárát rögzíti. Az Áru vételára Forintban van meghatározva.

3.2.5    Egyéb költségnek minősül a szállítási díj. A Vételár nem tartalmaz szállítási díjat.

3.2.6    Az Áruk vételárát bármikor módosíthatjuk azzal, hogy a módosított vételár a Weboldalon történő megjelenéssel lép hatályba. A módosított vételár nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyeket Ön a módosított vételár Weboldalon történő meg-jelenését megelőzően adott le, függetlenül attól, hogy a Vételárat már megfizette-e vagy sem. A Kosárba helyezett, de még le nem adott megrendelés esetén a Kosárban lévő Áruk vételára megváltozhat a fentiekre tekintettel a megrendelés leadásáig.

3.2.7    Amennyiben hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az Áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelesek az Árut hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn az Áru valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3.3 A megrendelés folyamata

3.3.1   Megrendelés leadása: Ha Ön regisztrált felhasználónk, úgy a bejelentkezést követően tud megrendelést leadni. Ha Ön nem regisztrált felhasználónk, úgy lehetősége van a regisztráció elvégzésére, vagy regisztráció nélkül is lehetősége van a vásárlásra. 

3.3.2   Termékcsomag kiválasztása és összeállítása: Önnek mindenekelőtt ki kell választania a termékcsomagot a Boltban. A termékleírásban minden esetben feltüntetjük, hogy a termékcsomagon belül az egyes termékkategóriák (termékek) közül melyek azok, amelyek nem módosíthatók (fix termékek), és melyek azok, amelyek esetében Ön tudja kiválasztani a felajánlott opciók közül, hogy melyik termékvariáció (variáció) kerüljön a csomagba (választható termékek). Utóbbi esetben a legördülő menüből tudja kiválasztani, hogy milyen termékvariációval szeretné a termékcsomagot megvásárolni. Abban az esetben, hogyha egy adott termékkategórián belül eltérő a termékvariációk ára, akkor a termékcsomag összértéke a kiválasztott termékvariáció árának megfelelően automatikusan változik. 

3.3.3   Kosárba helyezés: Miután Ön kiválasztotta és összeállította a termékcsomagot, a kosárba kell helyeznie azt. A sikeres kosárba helyezésről felugró üzenetben kap értesítést. 

3.3.4   Kosár menüpont: A „Kosár” menüpontra (szatyor ikon) kattintva ellenőrizheti, hogy mi került kosárba. A kosárba helyezést követően lehetősége van a kosárban szereplő Áruk módosítására, illetve a mennyiség módosítására is. Ugyanakkor a „Kosár frissítése” gombot kell használnia ahhoz, hogy a kosárban szereplő Áruk és mennyiségük véglegesítésre kerüljön, valamint a Kosár a megfelelő összértéket mutassa. A nem regisztrált felhasználók esetében a „Kosár összesen” felületen a kiválasztott Áruk vételára kerül csak összesítésre, míg a szállítási költség a Pénztár oldalon kerül kiszámításra a szállítási cím megadását követően. Azok a regisztrált felhasználók számára, akik korábban már megadtak szállítási címet, a szállítási összeg is feltüntetésre kerül az összesítésben. 

3.3.5   A pénztár: A „Kosár” menüpontból a „Tovább a pénztárhoz” menüpont kiválasztásával a „Pénztár” oldalra lehet továbblépni. Ezen az oldalon szükséges megadnia számlázási és szállítási adatait. Kérjük, hogy különös körültekintéssel, pontosan adja meg az adatokat. 

számlázási adatok (név, cím) vonatkozásában a piros csillaggal jelölt adatok megadása kötelező, ezen adatok hiányában az Árut nem fogja tudni megvásárolni. 

szállítási adatok vonatkozásában a címzett nevét és címét kell megadni. Annak érdekében, hogy a futár fel tudja venni a címzettel a kapcsolatot, kérjük, hogy a címzett e-mail címét és telefonszámát is adja meg. Visszaküldési cím megadására is van lehetőség, amelyre az Árut visszaküldjük, hogyha az eredeti szállítási címen a kézbesítés bármilyen okból sikertelen volt. Amennyiben nem állít be visszaküldési címet, úgy a számlázási címet tekintjük visszaküldési címnek. 

3.3.6   Mentett címek kezelése: Több termékcsomag vásárlása esetén lehetősége van több szállítási cím és címzett megadására is a „Szeretne több címre szállítást kérni” opció kiválasztásával. Ebben az esetben a kosárba helyezett valamennyi Áru (termékcsomag) vonatkozásában kiválaszthatja, hogy az adott Árut milyen címre szállítsuk ki. Az Áru mellett megjelenő legördülő listából választhatja ki, hogy milyen szállítási címre kívánja a termékcsomagot kiszállítani. Regisztrált felhasználók esetében a legördülő listában a korábban mentett címek jelennek meg. Nem regisztrált felhasználók, illetve a regisztrált felhasználók számára abban az esetben, hogyha új címet kívánnak felvenni, vagy a meglévőket menedzselni a “Mentett címek”-re kattintva tudják azt megtenni. Ezen a felugró ablakon az „Új cím hozzáadása” gomb megnyomásával lehet további címeket felvenni. Ugyanezen a felületen lehetőség van a már felvett címek törlésére, illetve alapértelmezett cím kijelölésére. 

Valamennyi címzett esetén kérjük, hogy adja meg a címzett telefonszámát és e-mail címét is, hogy a futár fel tudja a kapcsolatot venni a címzettekkel. 

3.3.7   A rendelés tartalma: A pénztár oldalon „A rendelés tartalma” felületen található meg az összesített rendelés a következő információkkal: a termékek (fontosabb jellemzőikkel), a szállítási cím, a részösszegek és a rendelés összesített összege. Több szállítási cím megadása esetén a különböző szállítási címek is csomagokkal együtt kerülnek részletezésre, az adott szállítási címre vonatkozó szállítási költséggel együtt. A rendelés tartalma (összesítés) alatt található gombokkal lehet tovább lépni a fizetésre. 

3.3.8 Fizetés: A webáruházban a Global Payments pénzügyi szolgáltató által biztosított bankkártyás, Google Pay és Apple Pay fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre. A Webáruházban történő fizetés a Global Payments fizetési szolgáltató által biztosított biztonságos felületeken történik.  Fizetéshez kapcsolódó adatokat kizárólag a Global Payments és a kártya kibocsátó bank (pénzügyi intézmény) kezeli. 

A fizetés indításához a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomását követően tudja megadni a bankkártya adatait, illetve Google Pay és Apple Pay fizetést kezdeményezni a Global Payments fizetési szolgáltató által biztosított felületen. A „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomása előtt jelölje be az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat” négyzetet. Amennyiben nem regisztrált felhasználóként vásárol, akkor a fizetés indítása előtt szükséges megadni a számlázási adatok csillaggal jelölt (kötelező adatok) mezőit. Az adatok megadását követően a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomásával indíthatja el a bankkártyás fizetést a Global Payments által működtetett felületen keresztül, a kártyakibocsátó bank biztonsági eljárásának megfelelően (kétlépcsős hitelesítést követően). 

3.3.9    A megrendelés visszaigazolása: Sikeres fizetést követően Önt automatikusan visszairányítja a rendszer a Weboldalra, ahol a rendelése státuszát és összegző adatait láthatja. A megrendelés visszaigazolásáról e-mailben is küldünk Önnek értesítést. A megrendelés kiszállítása várhatóan 5-7 napon belül történik meg. 

3.3.10 Szállítás: A megrendelt Árukat a GLS futárszolgálattal juttatjuk el a megadott címre (jellemzően a csomag átadásától számított 1 munkanapon belül). A futárszolgálatnak való átadásról a megrendelőt emailben értesítjük. Amennyiben Ön a szállítási címhez telefonszámot is megad, úgy kényelmi szolgáltatásként térítésmentesen biztosítjuk a “Telefonos értesítés” szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az első kézbesítést megelőző 1 órán belül a futár az Ön által megadott telefonszámon felhívja a címzettet és tájékoztatja a várható érkezéséről, hogy a címzett felkészülhessen a csomag fogadására.

Amennyiben sikertelen az első kézbesítési kísérlet, a futár értesítést hagy a címzettnél, amiben jelzi, hogy csomagot próbált meg kézbesíteni. Ha nem jelentkezik a címzett a futárnál vagy a címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálaton, akkor az első kézbesítési próbálkozás utáni 3. munkanapon a futár újból megkísérli a csomagot átadni a címzettnek. Amennyiben sikertelen a második kísérlet is, akkor az azt követő 2. munkanapon harmadszorra is megkísérli a csomag kézbesítését.  Amennyiben a harmadik kísérlet is sikertelen, akkor a csomag a feladónak kerül visszaszállításra – ebben az esetben a szerződés (azaz a megrendelés) meghiúsultnak tekintendő. 

3.3.11 Meghiúsulás: Abban az esetben, hogyha a szállítási cím nem egyezik meg a számlázási címmel, úgy a futár szolgáltató az át nem vett csomagokat a számlázási címben szereplő címzettnek szállítja ki. Amennyiben a számlázási címen sem veszik át a csomagot, a csomag visszaszállításra kerül részünkre – ebben az esetben a szerződés (azaz a megrendelés) meghiúsultnak tekintendő. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződés a jelen pontban foglaltak miatt meghiúsul, úgy a megfizetett vételárat visszafizetjük az Ön részére, azonban a visszafizetendő összegből levonjuk a szerződés meghiúsulásával kapcsolatos költségeket és a minket ért kár összegét. Abban az esetben, ha a termékcsomagot egyedi jellege miatt nem tudjuk más személynek értékesíteni, vagy az romlandó terméket tartalmaz, úgy a vételár az Ön részére nem jár vissza. 

3.3.12 Számlázás: A vételárról a megrendelés (és fizetés) időpontjában elektronikus előlegszámlát állítunk ki. Azt követően, hogy az Áru a futárszolgálatnak átadásra került, kiállítjuk elektronikus végszámlánkat, amelyet továbbítunk az Ön e-mail címére. 

3.4 A megrendelés teljesítése

3.4.1    A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, mely esetben, ha az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 1-2 munkanapon kerül feldolgozásra.

3.4.2    Amennyiben az Áru valamilyen okból mégsem elérhető, úgy helyettesítő Árut ajánlunk fel, amelyet Ön nem köteles elfogadni. Ha a helyettesítő Árut nem fogadja el, a fizetett összeget visszatérítjük.

3.4.3    Az Áruk csak házhoz szállítással rendelhetők. A Weboldalon megvásárolt Áruk házhoz szállítását futárszolgálattal biztosítjuk Magyarország egész területén. Amennyiben a kosár több termékcsomagot tartalmaz előfordulhat, hogy az egyes termékcsomagokat egyenként kézbesítjük, de ebben az esetben nem számítunk fel több szállítási költséget és a különböző kiszállítási időkről Önt előzetesen tájékoztatjuk. A termékcsomag oldalán tájékozódhat a várható szállítási díjról és szállítási időről. A pontos díj a „Pénztár” oldalon jelenik meg és hozzáadódik a végösszeghez.

3.4.4    A kárveszély akkor száll át Önre, amikor a címzett, Ön vagy a címzett, Ön által kijelölt más személy birtokba veszi a dolgot. A címzett köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és az Árun vagy a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el!

3.4.5    A szerződés részünkről akkor teljesített, ha a címzett (vagy a megrendelő által megjelölt személy) a szerződés tárgyát képező Árut átvette. A szerződés az Ön részéről akkor teljesített, ha az Áru Vételárát, valamint az egyéb költségeket (szállítási díjat) megfizette.

3.4.6    Eltérő megállapodás hiányában, a szerződés megkötését követően 5-7 napon belül kötelesek vagyunk az Ön rendelkezésére bocsátani az Árut.  

3.4.7    Késedelmünk esetén Ön jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a póthatáridőn belül nem teljesítünk, Ön jogosult a szerződéstől elállni.

Ön póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha 

a)            a szerződés teljesítését megtagadtuk; vagy 

b)            a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, azaz az Áru jellege, vagy az Ön erre irányuló és az általunk elfogadott kérése esetén az Árut meghatározott időpontban kell rendelkezésére bocsátani.

4. Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések

4.1 Milyen esetben minősül Ön fogyasztónak?

4.1.1    A Polgári Törvénykönyv 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) bekezdés 3. pontja értelmében „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy” minősül fogyasztónak. Nem minősül tehát fogyasztónak az a természetes személy (magánszemély), aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el (pl. egyéni vállalkozó, aki vállalkozása céljára vásárol), valamint nem minősülhet fogyasztónak a jogi személy (pl. gazdasági társaság, alapítvány, egyesület), függetlenül a vásárlás céljától, az Áru rendeltetésétől.

4.1.2    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083

4.1.3    Ön egyéb panaszával kapcsolatban is megkereshet minket a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. A jelen ÁSZF 4.2 pontja szerinti elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg.

4.2 A fogyasztót megillető elállási jog

4.2.1    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ön – mint vásárló – 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

4.2.2    Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az Árut átveszi.

4.2.3    Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: fruitofcare@fruitofcare.hu. Ebből a célból a Weboldalon elérhető nyilatkozat mintát használhatja. 

4.2.4    Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

4.2.5    Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Ön felel a visszaküldött Árukban bekövetkezett értékcsökkenésért. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásunkat adjuk e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az Árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4.2.6    Ön köteles számunkra az Árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az Árut.

4.2.7    Az Áru visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – Ön viseli. Ha azonban az Áru jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, az Árut saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.

4.2.8    Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az Áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha ezért Ön felelős.

4.2.9    Ön elállási jogát az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:

a)    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak;

b)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4.2.10 Felhívjuk figyelmét arra, hogy elállni csak a teljes szerződéstől lehet, így a tőlünk megrendelt csomag esetén az abban található Áruk (termékek) vonatkozásában külön-külön elállásnak nincs helye, amennyiben elállási jogával él, a teljes csomagot köteles visszaküldeni részünkre. 

4.3 A hibás teljesítés

4.3.1    A Polgári Törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a szerződő fél hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

4.3.2    Nem teljesítünk hibásan, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

4.3.3    A Ptk. ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás minket terhel.

4.4 Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

4.4.1    A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (az Áru eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) az Áru hibájáért (pontosabban: a vásárláskor az Áruban már meglévő hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis az Áru olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan az Áruban a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

4.4.2    A termékszavatosság fogalma, azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz az Áru) hibája esetén Ön követelheti a gyártótól, hogy az Áru hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – az Árut cserélje ki. Az Áru akkor hibás, ha nem felel meg az Árunak a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.4.3    A jótállás – közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően az Áru fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két típusa van:

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

4.5 A kellékszavatossági igény érvényesítése

4.5.1    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Áruk különösen akkor minősülnek hibásnak, ha nem rendelkeznek a szokványos vagy bemutatott tulajdonságokkal, nem használhatók rendeltetésszerűen, nem felelnek meg a törvényi követelményeknek, vagy nem a megállapodott mennyiségben szállították ki őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiszállított termékkel szembeni fokozott érzékenység vagy allergiás reakció magában nem tekinthető az Áru hibájának. Hasonlóképpen, az ajándékok és az általunk a megrendelése terjedelmén túl nyújtott, egyéb ingyenes szolgáltatások hiányossága sem minősül hibának. A Weboldalon oldalon megjelenő képek az Árukról csak tájékoztató jellegűek, és nem képezik az Áruk tulajdonságainak kötelezettséget jelentő ábrázolását (például a csomagolás eltérő lehet a gyártó által végzett módosítás miatt).

4.5.2    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy számunkra más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Ön a hibát a vállalkozás költségére nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Ön akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha nem végeztük el  kijavítást, vagy kicserélést; ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy megkíséreltük a hiba elhárítását; a hiba olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy nem vállaltuk a hiba elhárítását, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy  észszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogjuk tudni a hibát elhárítani.

Ön jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg mi nem teszünk eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinknek.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

4.5.3    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

4.5.4    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (azaz a velünk) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

4.5.5    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Önnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a rendelkezésünkre kell bocsátania.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, Ön az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha Öntől nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

4.6 A termékszavatossági igény

4.6.1    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – termékszavatossági igényt érvényesíthet.

4.6.2   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

4.6.3    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

Az Áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4.6.4    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

4.6.5    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

4.6.6    A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.7 A jótállási igény

4.7.1    Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a jogszabályban megjelölt termékkör esetén jótállásra vagyunk kötelesek. 

4.7.2   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint 

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tudunk eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Ön a választott kellékszavatossági (jótállási) jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Ön a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

4.7.3    Mikor mentesülünk jótállási kötelezettségünk alól?

Jótállási kötelezettségünk alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok e jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Nem tartozunk jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. Nem tartozunk továbbá jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, az Áru nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

4.8 Eljárás szavatossági, jótállási igény esetén

4.8.1    Az Ön kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával ill. jótállási jeggyel). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek minket terhelnek (Ptk. 6:166. §). 

4.8.2    A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk kötelesek felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére kell bocsátani. 

4.8.3    Ha az Ön szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon kötelesek vagyunk Önt értesíteni. A jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig kötelesek vagyunk megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

4.8.4    A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának az Ön általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek

4.8.5    Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint nálunk, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

4.8.6    A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha Ön a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4.8.7    Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a részünkről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

4.8.8    Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

4.8.9    A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Törekedünk arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor tájékoztatjuk a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton az átvétel igazolására alkalmas más módon történik

4.8.10 Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – az Ön rendelkezése hiányában – kötelesek vagyunk a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, kötelesek vagyunk az Ön által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

4.8.11 Ön a hibát, annak felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles velünk közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön az Árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. 

4.8.12 A jótállási idő az Áru kicserélése, kijavítása esetén újból elkezdődik. A jótállás az Ön jogszabályból eredő – így különösen a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait nem érinti. Az Áru eladásakor kötelesek vagyunk a jótállási jegyen a készülék/termék gyártási számát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és Önnek átadni. 

4.9 Eljárás panasz esetén

4.9.1    Ön írásban, azaz e-mail címünkre küldött elektronikus levélben terjesztheti elő panaszát. A panasz az érdekünkben vagy javunkra eljáró személynek az Árunak az Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozhat.

4.9.2    A szóbeli (telefonon tett) panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát telefonon vagy e-mail felhasználásával közölt panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

4.9.3    A telefonon vagy e-mailen megküldött panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

            A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 • az Ön neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ön panaszának részletes leírása, az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • nyilatkozatunk az Ön panaszával kapcsolatos álláspontunkról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – e-mail felhasználásával vagy telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – az Ön aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • e-mail felhasználásával vagy telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

            Az írásban előterjesztett panaszt megvizsgáljuk és 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Amennyiben panaszát elutasítjuk, úgy részletes indokolással ellátott választ küldünk.

4.9.4    Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

 • az Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfő–péntek: 9:30-17:30
 • Tel.: +36 70 3305708
 • e-mail: fruitofcare@fruitofcare.hu

4.10 Fogyasztói jogok érvényesítése

4.10.1 A vállalkozásunk részére történő panasztétel az 4.9. pontban foglalt szabályok szerint történik.

4.10.2 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: 

http://jarasinfo.gov.hu

4.10.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Ön fogyasztói jogvita esetén panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

4.10.4 Egyéb békéltető testületek listája: 

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület az Ön vagy a mi kérésünkre tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

4.10.5 Ön panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát az online honlapon keresztül, amelynek címe: 

http://ec.europa.eu/odr

Minket a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terhel. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége az Ön igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben Ön nem fordul békéltető testülethez vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy Önnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. 

5. Záró rendelkezések

5.1       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. 

5.2       A jelen ÁSZF 2023.01.16 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a Weboldalon közzétesszük. Ön a Weboldal használatával elfogadja, hogy Önre nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5.3       Adataink: 

       FRUIT OF CARE Nonprofit Kft

székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 110. mfszt 5.

telefonszám: +36 70 330 5708 

e-mail cím: fruitofcare@fruitofcare.hu 

cégjegyzékszám: 01-09-945567

adószám: 22938305-2-42

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.